Reth Nesh

In7.info është media online profesionale.

Qëllimi jonë kryesor është që të informojmë për të gjitha problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit, rajonit dhe më gjerë, duke i dhënë përparësi në radhë të parë zërit qytetar.